Zawody i Rzemiosło

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Wprowadzenie

Rzemiosło - to część zabawnego procesu, pozwalająca tworzyć graczowi różne przedmioty. Pewne z tworzonych przedmiotów można dostać również innym sposobem - np. kupić w sklepie (Życiodajny Napój, Napój Wojownika, Eliksiry czasowego powiększenia statystyk - dla chowańców itd.) albo zdobyć bezpośrednio w grze (eliksiry zdrowia i many, magiczne kokony). Niektóre tworzone przedmioty są unikatowe. Nie można ich zdobyć żadnym innym sposobem. To, przede wszystkim, Kokon Smoka i Księgi Umiejętności. Warto również zaznaczyć, że eliksiry zdrowia albo many, otrzymywane w grze są słabsze od tych tworzonych dzięki rzemiosłu, a Eliksiry czasowego powiększenia statystyk (dla postaci) mają dłuższy czas działania. Pewne przedmioty, otrzymywane dzięki rzemiosłu, kosztują bardzo tanio, nawet często wychodzą całkowicie bezpłatnie! Dla graczy z ograniczonym budżetem ma to niebagatelne znaczenie.

Do tworzenia przedmiotów za pomocą rzemiosła niezbędne są recepty.

Zawody

Wszystkie wyuczone zawody możecie zobaczyć w charakterystykach postaci w zakładce Fach:file:Fach_naglowek.jpg. Nie zapominajcie - dowolny zawód można zrzucić (za 1000 szmaragdów) i nauczyć się zamiast niego innego, ale w takim przypadku nowo wybrany zawód trzeba będzie trenować od nowa.

Koszty zawodów

 • Pierwszy zawód - 10 złotych monet
 • Drugi zawód - 30 złotych monet
 • Trzeci zawód - 2000 szmaragdów
 • Czwarty zawód - 5000 szmaragdów
 • Piąty zawód - 100 000 szmaragdów
 • Szósty zawód - 300 000 szmaragdów
 • Siódmy zawód - 500 000 szmaragdów
 • Ósmy zawód - 1 000 000 szmaragdów

Dostępne zawody

Górnik rudy - specjalizuje się na wydobywaniu rud, minerałów i kamieni szlachetnych
Leśniczy - specjalizuje się na wydobywaniu drewna i traw
Garbarz - specjalizuje się na wydobywaniu skór i mięsa zwierząt
Magik - specjalizuje się na wydobywaniu rzadkich, cudownych środków, żywic i cieczy

Kabalarek - specjalizuje się w produkcji koszul i książek dla postaci
Alchemik - specjalizuje się tworzeniu magicznych materiałów eksploatacyjnych i eliksirów
Jubiler - specjalizuje się w produkcji takich rzeczy jak pierścienie, amulety, kolczyki
Hodowca Zwierząt - specjalizuje się na stworzeniu przedmiotów i mikstur dla chowańców

Zdobywanie zawodu

Zawód można zdobyć na dwa sposoby

Pierwszy sposób

Nauka zawodu u mistrzów Zawodów. W grze jest ich 4.

Mistrz Magik i Jubiler

Drugi sposób

W każdym miejscu, o każdej porze dnia i nocy możecie nauczy się zawodu po naciśnięciu na przycisku image: Przestudiowac_fach.jpg w zakładce Fachy.

Narzędzia dla zawodów wydobywających surowce

Każdy z zawodów wydobywających surowce korzysta z 1 narzędzia, które jest w 3 rodzajach.

Zawód Narzędzie Zwykłe Ulepszone Automatyczne
Leśniczy Topór drwala image:zwykly_topor_drwala.jpg Image:zaostrzony_topor_drwala.JPG image:umagiczniony_topor_drwala.JPG
Magik Flaszka image:zwykla_flaszka.jpg Image:przekleta_flaszka.JPG Image:umagiczniona_flaszka.JPG
Górnik rudy Kilof image:zwykly_kilof.png Image:zaostrzony_kilof.jpg image:umagiczniony_kilof.JPG
Garbarz Nóż do oczyszczania z piór image:zwykly_noz.jpg Image:zaostrzony_noz.jpg Image:zaklety_noz.JPG

Automatyczne narzędzie działa najwygodniej. Zbiera szybciej niż proste i ulepszone narzędzia a także wystarczy tylko raz kliknąć na złożu - zasoby wylądują od razu w plecaku. Zbieranie można przerwać klawiszem ESC.

Poziomy zawodów

Zawody posiadają poziomy, w ramach których postać zdobywa doświadczenie. Po osiągnięciu pewnego stopnia doświadczenia postać powinna przestudiować zawód aby wejść na kolejny poziom fachu (bezpłatnie). W ramach każdego poziomu należy zdobyć 25 punktów doświadczenia.

Uczeń

 • Zbiera zielone surowce, z pewnym prawdopodobieństwem może wydobyć niebieskie z zielonych złóż.
 • Produkuje zielone przedmioty

Czeladnik

 • Zbiera zielone i niebieskie surowce, z pewnym prawdopodobieństwem może wydobyć złote z niebieskich złóż.
 • Produkuje niebieskie i wszystkie słabsze przedmioty

Praktykant

 • Zbiera zielone, niebieskie i złote surowce, z pewnym prawdopodobieństwem może wydobyć fioletowe ze złotych złóż.
 • Produkuje złote i wszystkie słabsze przedmioty

Mistrz

 • Zbiera dowolne zasoby
 • Produkuje wszystkie rodzaje przedmiotów

Tabela doświadczenia

Doświadczenie Poziom
1 - 25 Uczeń
26 - 50 Czeladnik
51 - 75 Praktykant
76 - 99 Mistrz


Żeby zdobywać doświadczenie w danym zawodzie należy:

 • dla zawodów wydobywających - trzeba wydobywać surowce
 • dla zawodów produkcyjnych - trzeba czytać książki podniesienia umiejętności. Książki można kupić w sklepie albo otrzymać za wykonanie misji, opisanych na stronie każdego z zawodów.

Tabela surowców

Rang Zielone Niebieskie Złote Fioletowe
Uczeń
Czeladnik
Praktykant
Mistrz

Surowce

Za surowiec uważany jest przedmiot, który zdobywany ze złóż albo z potworów na lokacjach. Przykładem jest ruda, zdobywana z miedzianej żyły albo skóra wilka, zdjęta z starego wilka.

Surowce są różnych rodzajów. Każdy zawód wydobywa surowce .

Złoża surowców

Miejsca, skąd wydobywa się surowce. Po najechaniu kursorem na złoże pojawia się podpowiedź, tłumacząca, co to za surowiec i jaki zawód trzeba mieć, aby go wydobywać oraz jakie narzędzie trzeba mieć w plecaku. Złoża porozrzucane są po wszystkich lokacjach, zarówno naziemnych jak i podziemnych. Po zebraniu odnawiają się po jakimś czasie. Jeżeli ze złoża zbierze się tylko część surowców, to zniknie po krótkim czasie.

 • Zielone surowce znajdują się na pokojowych lokacjach.
 • Niebieskie surowce w prostych podziemiach i na powierzchni lokacji od Morskiego Lasu i dalej.
 • Złote surowce znajdują się w trudnych podziemiach.
 • Purpurowe surowce znajdują się na Szlaku Karawan.

Złoża surowców górnika rudy

Miejsca wydobywania surowców dla tego fachu oznaczone są następującą ikonką:file:Surka_gornik.png

Złoża surowców leśniczego

Miejsca wydobywania surowców dla tego fachu oznaczone są następującą ikonką:file:Surka_lesnik.png

Złoża surowców magika

Miejsca wydobywania surowców dla tego fachu oznaczone są następującą ikonką:file:Surka_magik.png

Złoża surowców garbarza

Miejsca wydobywania surowców dla tego fachu oznaczone są następującą ikonką:file:Surka_garbarz.png

Złoty plan

Jeśli gracz ma wykupiony Złoty Plan, wszystkie surowce na danej lokacji są widoczne na głównej mapie, przez co wydobywanie surowców jest dużo wygodniejsze.

Ciężar surowców

Postać dowolnej klasy i poziomu może nosić 10 kilogram surowców (11 kg przy wykupionym złotym planie). Ta liczba nie zależy od parametrów postaci. Gracz może zwiększyć tę liczbę poprzez zdobyci wierzchowca

 • Ciężar zielonych surowców - 0.01 kg
 • Ciężar niebieskich surowców - 0.03 kg
 • Ciężar złotych surowców - 0.5 kg
 • Ciężar fioletowych surowców - 0.4 kg

Po śmierci, postać gubi wszystkie niesione surowce. При смерти персонажа из него выпадают все ресурсы, которые он нес, со 100% вероятностью.

Recepty

To przedmioty, w których zapisane są niezbędne składniki dla stworzenia przedmiotów. Są one niezbędną rzeczą dla stworzenia przedmiotu. Wszystkie recepty są kupowane u Mistrzów zawodów.

 • Zielone recepty - w wsi Fragorka.
 • Niebieskie Recepty - we Fragorsku, przed wejściem do cechu rzemieślników.
 • Złote recepty - we Fragorsku, w cechu rzemieślników.
 • Fioletowe recepty - Lodownia.

Kolor recepty wskazuje na kolor surowców potrzebnych w danym przepisie.

Korzystanie z recept

Żeby stworzyć przedmiot z recepcie niezbędne jest:

 • Recepta
 • Surowce wymagane przez receptę
 • Przedmioty wiążące(różne w zależności od fachu)
 • Stół w w cechu rzemieślników (w zależności od recepty)

Do stworzenia przedmiotu powinniście:

 • Być obecni w cechu rzemieślniczym (jeżeli tego wymaga receptę)
 • Dalej otwieracie okienko ulepszania przedmiotów
 • Wybieracie zakładkę stworzyć
 • Umieszczacie w centralnej komórce receptę

Na koniec należy nacisnąć klawisz stworzyć i po czym stworzony przedmiot pojawia się u was w torbie

Personal tools