NPC

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Z definicji w grach fabularnych bohater niezależny – tzn. nie odgrywany przez żadnego z graczy. W przypadku Fragorii są to postacie posiadające mniejszy lub większy wpływ na fabułę gry, będące kupcami, kowalami.... mogące też dawać graczom zadania. Na potrzeby tego artykułu nadano też tą nazwę nieruchomym obiektom, jak kamienie teleportujące czy np. ołtarz będący obiektem zadania.

Poniżej wymieniona jest spora ilość z NPC występujących w grze Fragoria, mamy nadzieję, że taki zbiór informacji pomoże nowym, a może i dłużej grającym graczom znaleźć odpowiednie NPC w grze.

NPC według lokacji
NPC według funkcji

Personal tools