Eventy

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Święto Roku Węża - powitanie roku 2013.
Święto Roku Smoka - powitanie roku 2012.
Dzień szalonej miłości - zestaw zadań i osiągnięć, pozwalający graczowi uczcić święto 14 lutego.
Święto wiosny - ewent, impreza poświęcona dniu 8 marca.
Gromnice - dawna Słowiańska tradycja celebrowania pierwszego spotkania zimy z wiosną.

Personal tools