Dzień szalonej miłości

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Dzień Szalonej Miłości – zestaw zadań i osiągnięć, pozwalający graczowi uczcić święto 14 lutego.

Contents

Zadania eventowe

Poświęcenie

 • Aby ukończyć zadanie należy zdobyć skórę kozła. Kozła można znaleźć na Ziemiach Centralnych w dowolnym miejscu. Po jego zabiciu otrzymujemy tuszkę kozła. Kozioł odradza się co minutę.
 • Z tuszką kozła wracamy do Fragorska do ogniska (współrzędne 34 / 87). Klikamy na ognisku i otrzymujemy skórę kozła.
 • Ze skórą idziemy do Amora i w nagrodę otrzymujemy Świąteczny kostium file:swiateczny_kostium.png

Róże

Zadanie powtarzalne
Aby ukończyć to zadanie należy zdobyć Ducha Przyjaźni file:duch_przyjazni.png. W zależności od poziomu gracza, aby otrzymać przedmiot należy zabić odpowiedniego potwora:

Poziom gracza Koordynaty Nazwa potwora Lokacja
1-12 121 114 Piwniczny zbir Piwnica rozbójników
13-23 -138 125 Niedźwiedź wojownik Jaskinie Dzikusów - 2
24-31 -12 -222 Prawa ręka kasztelana Zamkowa spiżarnia
32-40 -85 -210 Bandyta patrolowy Obóz rozbójników - 1
41-55 -186 114 Silny zombi Dwór czerwonej wiedźmy - 3
55-61 2-5 Duch zimna Biały robak - 3
62+ -193 -513 Strażnicza czaszka Wrota Nocy - 1


Za wykonanie zadania otrzymujemy 3 płatki róż file:platek_rozy.png oraz Dary miłości file:dary_milosci.png

Strzały amora

Zadanie powtarzalne
Aby ukończyć to zadanie należy zdobyć Esencję Przyjaźni File:Esencja przyjazni.png. W zależności od poziomu gracza, aby otrzymać przedmiot należy zabić odpowiedniego potwora:

Poziom gracza Koordynaty Nazwa potwora Lokacja
1-12 4 -4 Mól książkowy Koścista Książkownia
13-23 -102 -338 Zły Pałkan Grób Księcia Kirika
24-31 77 331 Strażnik królewskiej Watahy Wilcza Jama
32-40 2 -267 Podła biała ryba Zatrute źródło
41-55 -2 -5 Młodszy ryboludzki kapłan Podwodna świątynia - 1
55-61 4-280 Ciskający szczątkami Kostnica - 1
62+ 2 -2 Dowódca zimy Zimowa twierdza

Za wykonanie zadania otrzymujemy 3 Strzały amora file:strzaly _amora.png oraz Dary miłości file:dary_milosci.png

Osiągnięcia

Otrzymaj kluczyk file:kluczyk.png

1. Załóż odświętny kostium – należy zdobyć i założyć Odświętny kostium

2. 100 całusów – należy pocałować 100 postaci. Gracz powinien skorzystać z perfum, jeśli jest płci żeńskiej lub z wody kolońskiej, jeśli jest płci męskiej. Nie możecie pocałować postaci, jeżeli:

 • Postać nie jest ubrana w świąteczny kostium
 • Postać, którą chcecie pocałować nie użyła perfum file:perfumy.png lub wody kolońskiej file:woda_kolonska.png
 • Na drugiej postaci jest buff Grzeczność/Uprzejmość file:grzecznosc.png
 • Tą samą postać można pocałować powtórnie po upływie 5 minut od ostatniego pocałunku.

3. Strzała miłości – należy wystrzelić strzałę kupidyna w 10 różnych postaci płci odmiennej. Cel nie zostanie zaliczony jeśli:

 • Strzelaliście już w tą postać
 • Postać nie jest ubrana w świąteczny kostium
 • W postać strzelił już ktoś inny

4. Idź po różowych płatkach - Obsypać różami 10 różnych postaci płci odmiennej.

5. Uszanowanie przodków – należy zjeść 10 różnych cukierków. Aby otrzymać cukierek, należy odnaleźć dziesięciu Przodków i oddać każdemu Ofiarowanie przodków file:Ofiarowanie_przodkow.png, które można kupić we Fragorsku. Jak tylko zjecie cukierek, nie ma możliwości otrzymania go od kolejnego Przodka.

Imię NPC Koordynaty Lokacja
Przodek Jemielian -27 -6 Koścista Książkownia
Przodek Antip 151 59 Piwnica rozbójników
Przodek Tymoteusz 17 -78 Jaskinie Rozboników
Przodek Atanazy 29 286 Ziemie centralne
Przodek Tytus -161 -326 Grób Księcia Kirika
Przodek Archip -206 229 Ziemie centralne
Przodek Porfirion -159 158 Podziemie Zamkowe
Przodek Oleg 111 75 Ziemie centralne
Przodek Martyn 88 -272 Ziemie centralne
Przodek Kosma -25 67 Ziemie centralne

Tet-a-tet

 • Należy wejść do Pokoju Spotkań.

W nagrodę otrzymacie chowańca kota z kokardką.

Romantyczna randka

Aby zaliczyć to osiągnięcie należy wejść do pokoju wejść do Pokoju Spotkań (Fragorsk, -7, -33) i aktywować wszystkie przedmioty. Pokój spotkań stanowi lokację dla dwóch postaci płci odmiennych. Aby wejść do Pokoju Spotkań należy posiadać Kluczyk, który po użyciu znika. Żeby aktywować przedmioty, należy mieć przy sobie Dary Miłości, który można zdobyć w Sklepie lub wykonując zadania. Przedmioty aktywuje się raz dla pary. Nie ma znaczenia, która osoba je aktywuje. W pokoju znajdują się następujące przedmioty (w nawiasie podana liczba darów miłości potrzebna do aktywacji):

 • Skrzypiące żelazne łóżko, 50 darów miłości
 • Biały fortepian, 100 darów miłości
 • Alkowa, 100 darów miłości
 • Stół ze świecami, 80 darów miłości
 • Kominek, 50 darów miłości
 • Dywan, 50 darów miłości
 • Zasłony, 50 darów miłości
 • Motyle, 50 darów miłości
 • Kwiaty, 50 darów miłości

Przedmioty eventowe

Przedmioty niezbędne do eventu można zdobyć dwoma sposobami.

Pierwszy sposób

Stopniowe przechodzenie wszystkich zadań. Są one opisane powyżej.

Drugi sposób

Obok NPC, wydającym zadanie na ubranie, stoi drugi NPC. On sprzedaje przedmioty eventowe za specjalną walutę święta - Dary Miłości, dostępne w Sklepie.

Personal tools