Złoty Plan

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Złoty Plan – zestaw specjalnych udogodnień dla gracza świadczonych za okresową opłatę w szmaragdach.

image:Tariff_plans.png

Typy Planów

image:image_412.png image:image_332.png
Bazowy Plan Złoty Plan
Plan jest dostępny dla wszystkich graczy. Plan kosztuje 20 000 szmaragdów/miesięcznie. Aby przedłużyć plan automatycznie, wystarczy zaznaczyć pole "automatyczne opłaty" widoczne na obrazku obok i jeśli będzie ono zaznaczone w momencie wygaśnięcia ważności poprzedniego Złotego Planu to przedłuży jego ważność o miesiąc pobierając przy tym 20 000 szmaragdów z konta (o ile gracz tyle posiada), w przeciwnym wypadku w momencie wygaśnięcia ważności Złotego Planu wszystkie przedmioty z zakładek od 3 do 6 w torbie i z zakładki 12 w banku zostaną wysłane na pocztę.
 • Dostęp do zakupów amunicji i naprawy przedmiotów z dowolnej lokacji (2x droższe usługi niż u kowala/sprzedawcy)
 • Worek składający się z od jednej do 2 toreb
 • Dostęp do zakupów amunicji i naprawy przedmiotów z dowolnej lokacji (2x droższe usługi niż u kowala/sprzedawcy)
 • Zwiększenie rozmiaru worka, otwiera się możliwość korzystania z toreb 3 do 6
 • Przeglądanie i odbiór (zawartości listów) poczty bez listonosza(na dowolnej lokacji)
 • Możliwość odebrania całej poczty jednym przyciskiem i skasowania całej poczty jednym przyciskiem
 • Możliwość przeglądania i dokonywania zakupów na aukcji z dowolnej lokacji na serwerze
 • Zwiększenie otrzymywanej reputacji o 10%
 • Obniżenie ceny napraw o 10%
 • Widoczność surowców na dużej mapie
 • Zwiększenie otrzymywanego doświadczenia dla postaci o 10%
 • Zwiększenie otrzymywanego doświadczenia dla chowańca o 10%
 • Zwiększenie maksymalnego obciążenia (dotyczy także toreb wierzchowca) o 10%
 • Udostępnienie 12 stronicy w banku (bez dodatkowych opłat)
 • Automatyczne zbieranie łupu - posiada 4 możliwości:
  • Wyłączone automatyczne zbieranie łupu
  • Automatyczne zbieranie wszystkiego co wypadnie z mobów
  • Automatyczne zbieranie wszystkiego co wypadnie z mobów poza śmieciami
  • Automatyczne zbieranie klejnotów, medalionów i fioletowych przedmiotów, które wypadną z mobów
Personal tools