Alchemik

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Alchemik zajmuje się wytwarzaniem eliksirów czasowego wzrostu parametrów dla postaci,eliksirów doświadczenia dla postaci, amunicji, taranów, bomb.

  • Na zielonym poziomie możemy tworzyć eliksiry czasowego wzrostu parametrów dla postaci, zielone bomby, zieloną amunicję.
  • Na niebieskim poziomie wytworzymy lepsze od zielonych eliksiry wzrostu, niebieskie bomby, niebieską amunicję i niebieskie eliksiry doświadczenia dla postaci.
  • Na złotym poziomie mamy dostępne lepsze od niebieskich eliksiry wzrostu, złote bomby, złotą amunicję i złote eliksiry doświadczenia.
  • Fioletowy poziom to możliwość tworzenia najlepszych eliksirów wzrostu, bomb, amunicji, eliksirów doswiadczenia oraz taranów do burzenia bram.
  • Instrumenty do produkcji rzadszych produktów: Kamień filozoficzny image:alchemik_kamien.jpg

Contents

Codzienne zadania Alchemika

Zadanie na zieloną książkę

Początek zadania: Podążamy do wsi Fragorka, gdzie od Alchemika/Leśnika otrzymujemy zadanie na książkę umiejętności.

Musimy znaleść Zniknięte alchemiczne instrumenty(Ziemie Centralne):

Teraz wystarczy zebrać te skrzynki i odniesc do Fragorki do alchemika. Dostajemy nagrodę - Książkę dla alchemika (dwukrotne kliknięcie na książce spowoduje jej użycie). Takich ksiażek potrzebujemy 24, aby przejść na kolejny poziom.

Zadanie na niebieską książkę

Początek zadania: We Fragorsku bierzemy zadanie od Alchemika/Leśnika:

Znajdujemy Niezwykły rumianek:

Teraz zbieramy kwiaty i dostarczamy do Fragorska do alchemika. Dostajemy nagrodę - Książkę dla alchemika(dwukrotne kliknięcie na książce spowoduje jej użycie). Takich ksiażek potrzebujemy 24, aby przejść na kolejny poziom.

Zadanie na złotą książkę

Początek zadania: W Cechu Rzemieślników we Fragorsku bierzemy zadanie na złotą książkę od Alchemika/Leśnika:

Idziemy do Lodowni, zabijamy niedźwiedzie i uzyskujemy złoty kieł:

Teraz dostarczamy ten kieł do Alchemika w Cechu. Dostajemy nagrodę - Książkę dla alchemika (dwukrotne kliknięcie na książce spowoduje jej użycie). Takich ksiażek potrzebujemy 24, aby przejść na kolejny poziom.

Zadanie na fioletową książkę

Początek zadania: W Lodownii bierzemy zadanie na książkę od Alchemika/Leśnika:

Idziemy na szlak karawan i znajdujemy skrzynkę z tablicą:

Bierzemy tablicę i dostarczamy do Lodowni. Dostajemy nagrodę - Książkę dla Alchemika (dwukrotne kliknięcie na książce spowoduje jej użycie). Takich ksiażek potrzebujemy 23, aby osiągnąć maksymalny poziom fachu.

Zadanie na instrumenty

Początek zadania: W Cechu rzemieślników we Fragorsku bierzemy zadanie na kamień filozoficzny u Alchemika/Leśnika:

Jedziemy w Północne Góry,na Skrzyżowańsko, gdzie przez teleport dostajemy się do rtęci.

Zebraną rtęć dostarczamy do alchemika w Cechu Rzemieślników. Jako nagrodę otrzymujemy 5 kamieni filozoficznych, których potrzebujemy do wykonywania wielu produktów od Alchemika

Personal tools