Kabalarek

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Kabalarek zajmuje się wytwarzaniem strzał, książek oraz koszul.

  • Strzały wychodzą na najwyższy możliwy dla gracza poziom, przy czym istnieją strzały na poziomy podzielne przez 5 (5, 15, 30, 75 itp.)
  • Koszule wychodzą na najwyższy możliwy dla gracza poziom, przy czym istnieją koszule na poziomach 10n+1 (wyjątkiem jest poziom 2, tak to 11, 21, 61, 71 itp.)
  • Książki wychodzą na dowolny poziom, jedynie zgadzają z aktualną i bardziej podstawowymi klasami gracza (czyli np. dla Szlachetnego Obrońcy może wyjść książka na Wędrowca, Osiłka, Żołnierza i Szlachetnego Obrońcę)
  • Instrumenty do produkcji rzadszych produktów: Kabalarskie Totemy image:kabalarek_totem.jpg

Contents

Codzienne zadania kabalarka

Zadanie na zieloną książkę

Początek zadania: Podążamy do wsi Fragorka, gdzie od Kabalarka/Górnika otrzymujemy zadanie na książkę umiejętności.

Musimy znaleść Zniknięte kabalarskie instrumenty (Ziemie Centralne):

Teraz wystarczy zebrać te skrzynki i odniesc do Fragorki do kabalarka. Dostajemy nagrodę - Książkę dla kabalarka (dwukrotne kliknięcie na książce spowoduje jej użycie). Takich ksiażek potrzebujemy 24, aby przejść na kolejny poziom.

Zadanie na niebieską książkę

Początek zadania: We Fragorsku bierzemy zadanie od Kabalarka/Górnika:

Znajdujemy sasankę:

Teraz zbieramy kwiaty i dostarczamy do Fragorska do kabalarka. Dostajemy nagrodę - Książkę dla kabalarka (dwukrotne kliknięcie na książce spowoduje jej użycie). Takich ksiażek potrzebujemy 24, aby przejść na kolejny poziom.

Zadanie na złotą książkę

Początek zadania: W Cechu Rzemieślników we Fragorsku bierzemy zadanie na złotą książkę od Kabalarka/Górnika:

Idziemy do Lodowni, zabijamy niedźwiedzie i uzyskujemy złoty kieł:

Teraz dostarczamy ten kieł do Kabalarka w Cechu. Dostajemy nagrodę - Książkę dla kabalarka (dwukrotne kliknięcie na książce spowoduje jej użycie). Takich ksiażek potrzebujemy 24, aby przejść na kolejny poziom.

Zadanie na fioletową książkę

Początek zadania: W Lodownii bierzemy zadanie na książkę od Kabalarka/Górnika:

Idziemy na szlak karawan i znajdujemy skrzynkę z tablicą:

Bierzemy tablicę i dostarczamy do Lodowni. Dostajemy nagrodę - Książkę dla kabalarka (dwukrotne kliknięcie na książce spowoduje jej użycie). Takich ksiażek potrzebujemy 23, aby osiągnąć maksymalny poziom fachu.

Zadanie na instrumenty

Początek zadania: W Cechu rzemieślników we Fragorsku bierzemy zadanie na kabalarskie totemy o Kabalarka/Górnika:

Jedziemy w Północne Góry, gdzie znajdujemy jesion:

Zebrany jesion dostarczamy do kabalarka w Cechu Rzemieślników. Jako nagrodę otrzymujemy 5 kabalarskich totemów, których potrzebujemy do wykonywania wielu kabalarskich produktów.

Personal tools