Plecak

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Plecak postaci podzielony jest na zakładki, każda posiada 24 komórek. Na dole torby mamy wiecej informacji na temat istniejącej gotówki oraz wszystkich elementów, które są w torbie.


Ogólne informacje

Plecak postaci podzielony jest na zakładki, każda posiada 24 komórek. Na dole torby mamy wiecej informacji na temat istniejącej gotówki oraz wszystkich elementów, które są w torbie. file:plecak.jpg

Zakładki

  • Pierwsza strona worka jest bezpłatna i dostają ją wszyscy na początku gry
  • Drugą można kupić za 1 złotą monetę
  • Trzecia i więcej są dostępne tylko w Złotym planie

Przełączanie pomiędzy zakładkami w plecaku odbywa się poprzez kliknięcie myszka na odpowiednim numerze zakłdaki lub z klawiatury - dostęp do plecaka to klawisz B.

  • Aby przenieść przedmiot z bieżącej zakładki na inną należy przeciągnąć go na numerek zakładki do kktórej chcemy żeby trafił.file:plecak1.jpg


Postępowanie z rzeczami

  • Aby założyć przedmiot z plecaka na postać, trzeba kliknąć na tym przedmiocie, lub przeciągnąć myszką na wizerunek postaci w oknie informacyjnym postaci.
  • Aby wyrzucić coś z plecaka, przeciągnij przedmiot poza obszar plecaka. Wyrzucony przedmiot znika na zawsze. Pewne, zwłaszcza wartościowe przedmioty, w szczególności ulepszone, mają ochronę przed przypadkowym wyrzuceniem. Przy próbie wyrzucenia takiego przedmiotu otwiera się specjalne okno:

file:wyrzucenie_przedmiotu.png


  • Aby skorzystać z przedmiotu, który jest w plecaku, trzeba kliknąć na nim i jeśli potrzeba potwierdzić wykonanie czynności.
  • Jeśli plecak się zapełni, możesz sprzedać lub wyrzucić kilka niepotrzebnych przedmiotów, lub kupić dodatkową kartę. Dodatkową kartę można kupić po prostu klikając na kolejnym numerku. O zakupie dodatkowych kart możesz przeczytać więcej w planach taryfowych.
Personal tools