Gospodarka

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Gospodarka

Ekonomia - działalność gospodarcza. Produkcja, dystrybucja, wymiana i konsumpcja towarów.

W świecie Fragorii, korzyści ekonomiczne są przedstawiane w postaci towarów, usług i zasobów, których pełny wachlarz można zobaczyć na aukcji. Aukcje znajdziemy w większych miastach oraz miasteczkach Fragorii. Użytkownicy złotego planu taryfowego mają do niej szybki dostęp z dolnego paska narzędzi.


Podstawy Ekonomii Fragorii

Nie jest tajemnicą, że jednym z głównych celów gry jest osiągnięcie pewnego poziomu bezpieczeństwa, którym jest przewaga nad przeciwnikami. Przewagę można zdobyć poprzez walutę, występującą w trzech odmianach: "złoto", "szmaragdy" i "znaki". Można je zdobyć zarówno w grze jak i w płatnościach.

Gospodarka Fragorii składa się z trzech głównych celów:

  • Sprzedaż przedmiotów poprzez aukcje i handel
  • Gromadzenie zasobów
  • Tworzenie przedmiotów poprzez rzemiosło


Zysk

Większość wydobytych oraz zdobytych w walce z potworami zasobów, można wykorzystać do tworzenia przedmiotów. Prawie wszystkimi wykonanymi przedmiotami można handlować, albo przez wymianę osobistą albo za pośrednictwem Aukcji, co daje nam zysk w postaci złota lub szmaragdów. Wykonane przedmioty możesz pokazać na Czacie reklamowym (przytrzymując lewy shift i klikając na przedmiot) i zachęcić do kupna. Pamiętaj, że na aukcji istnieje podatek, który zależy od reputacji handlowej. Poziom reputacji handlowej wpływa na wysokość podatku.

Gospodarka pomaga zaspokoić potrzeby graczom, którzy nie mogą zdobyć danych zasobów. Wartość stworzonych przedmiotów można ustalić poprzez koszt pracy ich wytworzenia, lub stopień ich rzadkości. Podstawową funkcją gospodarki jest stale tworzyć takie przedmioty, które są konieczne do gry innym zawodnikom.


Sklep

Przycisk w lewym dolnym rogu gry otwiera nam Sklep. Wszystkie towary w nim przygotowane, są dostępne tylko za jedną walutę gry, szmaragdy. W sklepie można również zakupić złoty plan, który między innymi udostępnia: dodatkowe zakłdaki w torbie (od dwóch do czterech, poza dwoma stałymi) i w banku (dwunasta karta), stały dostęp do aukcji, zniżka naprawy 10%, zwiększenie otrzymywanego doświadczenia postaci i chowańca, reputacji 10%, udźwigu postaci i wierzchowca 10% oraz stały dostęp do odbioru poczty.


Bank

Bank służy do przechowywania obiektów z torby. Dostęp do banku jest we Fragorsku i kilku wsiach.


Poczta

Kupując towar na aukcji, otrzymasz go listem na poczcie, jako załącznik. Pocztą też możesz wysyłać przedmioty, zasoby i złoto do innych graczy.

Personal tools