Licencje handlowe

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Informacje ogólne

Istnieją 4 handlowe reputacje: 1, 2, 3 i 4 handlowej gildii. Przywódców Gildii Handlowych którzy dają specjalne zadania na powiększenie reputacji, można znaleźć w Fragorsku, koło Aukcji. Poziom reputacji postaci można sprawdzić w informacji o postaci, w zakładce "Chwała".

Strefy wpływu


Reputacja ma wpływ na wysokość podatku na aukcjach. Cztery Gildie Handlowe odpowiadają czterem stopniom jakości rzeczy:

 • 4 gildia handlowa - zielona
 • 3 gildia handlowa - niebieska
 • 2 gildia handlowa - złota
 • 1 gildia handlowa - fioletowa


Nazwa Ilość punktów do następnego poziomu Opis
Neutralność 200 podatek na aukcji - 90%

1 dziennie zadanie

Przyjazność 400 podatek na aukcji - 45%

2 dziennie zadania

Znany 900 podatek na aukcji - 30%

3 dziennie zadania

Poważany 1700 podatek na aukcji - 20%

4 dziennie zadania

Honorowy 2600 podatek na aukcji - 10%

5 dziennych zadań

Wartościowy 4100 podatek na aukcji - 6%

5 dziennych zadań

Szanowany 2000000 podatek na aukcji - 3%

5 dziennych zadań


Sposoby zdobycia licencji dla kolejnej Handlowej gildii

Aby zdobyć wstęp do kolejnej wyższej gildii handlowej należy zdobyć licencję. Licencję można zdobyć na dwa sposoby:

1. można podnieść reputację handlową u gildii niższego poziomu do stopnia Szanowany. Wtedy otrzymuje się osiągnięcie i licencję.

 • Na przykład, żeby otrzymać licencję handlową 3. gildii, powinniście podnieść reputację w 4. gildii handlowej do poziomu Szanowany, po czym otrzymujecie odpowiednie osiągnięcie oraz 'Licencja na handel' .


2. można też otrzymać licencje zakupując odpowiednią ilość szmaragdów w ciągu 30 dni

 • 3 cech - 10 000 szmaragdów
 • 2 cech - 50 000 szmaragdów
 • 1 cech - 100 000 szmaragdów

Sposoby zdobywania reputacji handlowej

Stosunki z gildiami handlowymi można poprawić na kilka sposobów:

 1. Wykonując codzienne zadania od Przywódców poszczególnych gildii
 2. Wykonując zadania (+1 do reputacji 4. gildii handlowej)
 3. Oddając Medaliony silnego atlety, które wypadają w różnych Jaskiniach

Medaliony

Medaliony silnego atlety - przedmioty które wypadają z zabitych potworów w różnych jaskiniach. Można je również kupić w sklepie.

file:zielony medalion silnego atlety.png Zielony medalion silnego atlety - potrzebny do ukończenia misji dla przywódcy 4. gildii handlowej. Wypada z potworów elit w łatwych jaskiniach

file:niebieski medalion silnego atlety.png Niebieski medalion silnego atlety - potrzebny do ukończenia misji dla przywódcy 3. gildii handlowej. Wypada z bossów w łatwych jaskiniach

file:zloty medalion silnego atlety.png Złoty medalion silnego atlety - potrzebny do ukończenia misji dla przywódcy 2. gildii handlowej. Wypada z potworów elit w trudnych jaskiniach

file:fioletowy medalion silnego atlety.png Fioletowy medalion silnego atlety - potrzebny do ukończenia misji dla przywódcy 1. gildii handlowej. Wypada z bossów w trudnych jaskiniach jaskiniach

Przywódcy gildii handlowych znajdują się we Fragorsku, w Związku zawodowym.

Personal tools