Bank

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Jeżeli zakończło się miejsce w torbie można skorzystać z usług Banku. Bank można znaleźć w pobliżu Chreniuk i mieście Fragorsk, jak również na lokacj Północne Góry w miejscowości Dobrych Wód i w Lodowni.

Najpierw dostajesz jedną darmową stroniczkę w banku. Jedna strona mieści 24 sloty. Później można kupić jeszcze kilka stroniczek za złoto.

File:EkNa-banker.png‎


Aby skorzystać z banku

-Musisz podejść do Bankiera NPC i dwukrotnie kliknąć na NPC , zatem w wyświetlonym oknie dialogowym wybrać "Bank".


Aby umieścić rzecz do banku

- Z worka i odwrotnie, można kliknąć dwukrotnie na tą rzecz, lub przeciągnąć ją na odpowiedni slot w banku.

Bądź ostrożny! Jeśli masz w tym samym czasie otwarte okno banku i charakterystyki postacii, to dwukrotne kliknięcie na rzeczy spowoduje umieszczenie jej na postać, w wyniku tego rzecz stanie się osobista i w przyszłości nie da się jej sprzedać!

Możesz umieszczać

- Każdą rzecz do banku z worka, bez względu na jego przywiązanie.


Koszt stroniczek

Koszt stroniczek w banku wzrasta w zależności od ich liczby:

 1. Pierwsza strona w banku darmowa
 2. 10 złota
 3. 40 złota
 4. 90 złota
 5. 160 złota
 6. 250 złota
 7. 360 złota
 8. 490 złota
 9. 640 złota
 10. 810 złota
 11. 1000 złota
 12. Jeśli masz włączony Złoty Plan ilość stroniczek w banku będzie wynosiła 12 na czas działania planu.
Personal tools