Śmieszne chowańce

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Fragoria to nie tylko ciągłe walki czy to z potworami czy z graczami. To też dobra zabawa i pamiętając o tym twórcy wyposażyli Nas w różne rodzaje rozrywek nie dające korzyści dla gracza od strony technicznej, ale umilające grę. Jednym z takich rozwiązań są śmieszne chowańca - co prawda nie mamy z nich żadnego pożytku w walce, ale w zamian nie musimy ich karmić i nabijać im doświadczenia, a one mimo wszystko będą Nam towarzyszyć.

Śmieszne chowańce można zdobyć w dwojaki sposób - wyciągnąć z recepty na kufer śmiesznego chowańca bądź też zdobyć w odpowiadających im eventach.

Contents

Lis rudy

image:chowance_smieszne_lis_rudy.jpg

Lis srebrny

image:chowance_smieszne_lis_srebrny.jpg

Tygrys usyryjski (mały)

image:chowance_smieszne_tygrys.jpg

Latający skowronek

W evencie Święto wiosny możliwy do zdobycia jedynie dla graczek. Jedyny poza małym smokiem latający chowaniec. Bardzo pogodny i wiosenny.

image:chowance_smieszne_skowronek.jpg

Piesek wiosenny

W evencie Święto wiosny możliwy do zdobycia jedynie dla graczek.

image:chowance_smieszne_piesekk.jpg

Piesek walentynkowy

Możliwy do zdobycia w trakcie trwania eventu walentynkowego.

image:chowance_smieszne_piesek_walentynki.jpg

Kotek

Możliwy do zdobycia w trakcie trwania eventu walentynkowego.

image:chowance_smieszne_kotek.jpg

Niebieska Owca

Możliwa do zdobycia w trakcie trwania eventu Święto Roku Kozła

image:O blue-sheep 0 l0.png

Personal tools