Zrzut ekranu

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej lub zgłosić coś do moderatorów, często konieczne jest dołączyć zrzut ekranu. W tym artykule dowiesz się, jak zrobić i zapisać zdjęcia.

Po pierwsze, poszukaj klawisza Print Screen lub w skrócie PrnScr. Często znajduje się obok Scroll Lock i Pause / Break. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje skopiowanie zawartości ekranu do schowka. Istnieje również możliwość wciśnięcia klawiszy ALT i Print Screen jednocześnie. W tym przypadku do schowka kopiujemy tylko zawartość aktywnego okna, tzn. tylko w oknie gry. Mamy już zrzut ekranu, teraz musimy go gdzieś zapisać. W tym celu będziemy używać standardowego oprogramowania dołączonego do wszystkich wersji systemu Windows. Jest to program Paint i można go znaleźć pod adresem: Start-> Akcesoria-> Paint

Uruchom go teraz. W programie Paint, przejdź do menu Edytuj i wybierz Wklej. Zrzut zostanie wklejony. Teraz klikamy na Plik, a następnie Zapisz. Wybieramy folder w którym chcemy zapisać zrzut, nazwę pliku i format. Zalecane formaty to JPEG i PNG. I to wszystko, plik jest gotowy i można wysłać pocztą, opublikować na forum. Jeśli istnieje limit wielkości pliku i chcesz, aby cały obraz zmieścił się w pliku, trzeba będzie korzystać z opcji Zmień rozmiar z menu Obraz. Musisz określić, ile chcesz rozciągnąć obraz. Zalecane wartości 5-10%, w większości przypadków będzie to wystarczające. Zwiększenie tych wartości, to ryzyko utraty czytelności tekstu na obrazu. Po tych wszystkich zmianach, zapisz plik w sposób opisany powyżej.


Dla użytkowników Mac

Użytkownicy komputerów Mac mają łatwiejszą drogę do robienia zrzutów ekranu:

  • Naciśnij jednocześnie Shift + jabłko + 3 i zajmie to zrzut całego ekranu
  • Naciśnij jednocześnie Shift + jabłko + 4 i zajmie to zrzut wybranej części ekranu
Personal tools