Ulepszanie Indricków

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Ogólne informacje

Miejsce w Mieście Fragorsk, gdzie stoi Właściciel farmy Smoków (Śmiechacz Pietrowicz).

Dwa Indricki mogą zostać połączone przy użyciu specjalnego katalizatora (możesz go otrzymać ze sklepu albo ze specjalnego dziennego zadnia). Ulepszony Indrick ma specjalne zdolności zależne od użytego katalizatora. Użycie tych umiejętności tymczasowo zmniejsza szansę na znalezienie się pod wpływem umiejętności kontrolujących (ogłuszenie, cisza, rozbrojenie itp....) Można mieć dwa różne bonusy z Indricka w tym samym czasie, ale jeden Indrick może mieć tylko jeden buff. Buff ma 5 poziomów (5 generacji Indricków) umiejętności. Aby ulepszyć umiejętność trzeba połączyć kilka Indricków tego samego typu. Można łączyć Indricki dzięki pomocy właściciela farmy Smoków (Śmiechacz Pietrowicz).


Ulepszanie Indricków

Ulepszanie Indricków można podzielić na dwa etapy:

Otrzymywanie ulepszonego Indrika pierwszego pokolenia, posiadającego podstawową umiejętność.

Otrzymywanie ulepszonego Indrika n-pokolenia, z umiejętnością wyższego stopnia.

Instrukcja dla Indrików Pierwszej generacji

Ulepszenie dostępne u Śmiechacza Pietrowicza w standardowej formie ulepszania chowańców. W dwóch głównych oknach należy umieścić dwa zwykłe Indricki Ponadto, w miejscu na klucz należy umieścić Klucz połączenia się mitycznych dusz. Sam klucz nie gwarantuje sukcesu ale pozwala na umieszczenie katalizatorów. W odpowiednich komórkach należy umieścić katalizatory. Od rodzaju użytych katalizatorów będzie zależeć jaka umiejętność otrzyma Indrick. Każdy kolejny katalizator zwiększa szansę na udane połączenie. Wszystkie 6 Katalizatorów dają szansę 100%. W przypadku niepowodzenia jeden Indrick przepada.

Indricki kolejnych generacji

Potrzebna są 2 Indriki z tego samego pokolenia/generacji z tą sama umiejętnością (2 Indricki z tą sama umiejętnością na tym samym poziomie) oraz Klucz połączenia się mitycznych dusz, nie będą potrzebne już katalizatory.

Zdobywanie katalizatorów i kluczy

Zadania dostępne są u NPC - Tajemniczego człowieka w karczmie "Trzech Fragorian" na 1 piętrze we Fragorsku.

Sprawiedliwa zemsta

Aby wykonać zadanie udajemy się do lokalnych trudnych jaskiń, bądź międzyserwerowych i znajdujemy grupę 3 potworów składającą się z: - Zakutej duszy Cudotwórcy - Szermierza - Łucznika

Zabijamy łucznika, z którego wypada "Kontrola pieczęci dusz", zaznaczamy Duszę Cudotwórcy i klikamy na "kontrolę pieczęci dusz" w torbie. Po chwili dostaniemy "pieczęć przywiązania duszy". Oddajemy zadanie u Tajemniczego człowieka i dostajemy w nagrodę "Zwój cudotwórcy".

Grupy potworów do zadania odnawiają się co 90 minut w lokalnych trudnych jaskiniach, i co 30 minut w jaskiniach między serwerowych (obu rodzajach).


Wiedza niespokojnych

Udajemy się na grę "Mroźna góra", zwój sekretnej wiedzy może wypaść ze szkieletów, które przywołuje ostatni boss Karaczun. Zwój ten wpada losowo, bez losowania jak w przypadku węgielków. Po otrzymaniu zwoju oddajemy zadanie u NPC Tajemniczego Człowieka i otrzymujemy Klucz połączenia się mitycznych dusz.

Rodzaje i typy katalizatorów Indrików

Rodzaj Katalizatora Generacja Nazwa Umiejętności Efekt Umiejętności Wielkość Efektu Poziom Umiejętności Kolor Umiejętności Czas trwania Odpoczynek Dodatkowy opis Indricków Opis katalizatora
Katalizator bystrego umysłu 1 Błogosławieństwo bystrego umysłu Zmniejsza szansę na ogłuszenie 8,00% 1 Zielona 60 min 0 s Zapewnia dwie dodatkowe umiejętności: Iskra Boża oraz Błogosławieństwo bystrego umysłu Właściciel farmy smoków może użyć 6 takich katalizatorów w celu połączenia dwóch Indricków, dając im umiejętność "Błogosławieństwo bystrego umysłu", która zmniejszy szansę na ogłuszenie pochodzące z różnych przedmiotów wrogiej postaci.
2 16,00% 2 Niebieski 60 min 0 s
3 24,00% 3 Złoto 60 min 0 s
4 32,00% 4 Fioletowy 60 min 0 s
5 40,00% 5 Fioletowy * 60 min 0 s
Katalizator potężnego głosu 1 Błogosławieństwo potężnego głosu Zmniejsza szansę ciszy od umiejętności 5,00% 1 Zielona 60 min 0 s Zapewnia dwie dodatkowe umiejętności: Iskra Boża oraz Błogosławieństwo potężnego głosu Właściciel farmy smoków może użyć 6 takich katalizatorów w celu połączenia dwóch Indricków, dając im umiejętność "Błogosławieństwo potężnego głosu", która zmniejszy szansę na zakaz użycia zaklęć pochodzący z różnych umiejętności wrogiej postaci.
2 10,00% 2 Niebieski 60 min 0 s
3 15,00% 3 Złoto 60 min 0 s
4 20,00% 4 Fioletowy 60 min 0 s
5 25,00% 5 Fioletowy * 60 min 0 s
Katalizator silnego głosu 1 Błogosławieństwo silnego głosu Zmniejsza szansę zakazu wykonywania zaklęć (z przedmiotu) 8,00% 1 Zielona 60 min 0 s Zapewnia dwie dodatkowe umiejętności: Iskra Boża oraz Błogosławieństwo silnego głosu Właściciel farmy smoków może użyć 6 takich katalizatorów w celu połączenia dwóch Indricków, dając im umiejętność "Błogosławieństwo silnego głosu", która zmniejszy szansę na zakaz użycia zaklęć pochodzący z różnych przedmiotów wrogiej postaci.
2 16,00% 2 Niebieski 60 min 0 s
3 24,00% 3 Złoto 60 min 0 s
4 32,00% 4 Fioletowy 60 min 0 s
5 40,00% 5 Fioletowy * 60 min 0 s
Katalizator potężnej ręki 1 Błogosławieństwo potężnej ręki Zmniejsza szansę rozbrojenia (z przedmiotu) 5,00% 1 Zielona 60 min 0 s Zapewnia dwie dodatkowe umiejętności: Iskrę Bożą oraz Błogosławieństwo potężnej ręki Właściciel farmy smoków może użyć 6 takich katalizatorów w celu połączenia dwóch Indricków, dając im umiejętność "Błogosławieństwo potężnej ręki", która zmniejszy szansę na rozbrojenie pochodzące z różnych umiejętności wrogiej postaci.
2 10,00% 2 Niebieski 60 min 0 s
3 15,00% 3 Złoto 60 min 0 s
4 20,00% 4 Fioletowy 60 min 0 s
5 25,00% 5 Fioletowy * 60 min 0 s
Katalizator silnej ręki 1 Błogosławieństwo silnej ręki Zmniejsza szansę rozbrojenia (z przedmiotu) 5,00% 1 Zielona 60 min 0 s Zapewnia dwie dodatkowe umiejętności: Iskra Boża oraz Błogosławieństwo silnej ręki Właściciel farmy smoków może użyć 6 takich katalizatorów w celu połączenia dwóch Indricków, dając im umiejętność "Błogosławieństwo silnej ręki", która zmniejszy szansę na rozbrojenie pochodzące z różnych przedmiotów wrogiej postaci.
2 10,00% 2 Niebieski 60 min 0 s
3 15,00% 3 Złoto 60 min 0 s
4 20,00% 4 Fioletowy 60 min 0 s
5 25,00% 5 Fioletowy * 60 min 0 s
Katalizator oczyszczonego celu 1 Błogosławieństwo oczyszczonego celu Zmniejsza szansę zmiany trybu (od Obsydianowych przedmiotów) 6,00% 1 Zielona 60 min 0 s Zapewnia dwie dodatkowe umiejętności: Boża Iskra oraz Błogosławieństwo oczyszczonego celu Właściciel farmy smoków może użyć 6 takich katalizatorów w celu połączenia dwóch Indricków, dając im umiejętność "Błogosławieństwo oczyszczonego celu", która zmniejszy szansę na zmianę trybu postaci z przedmiotów obsydianowych.
2 12,00% 2 Niebieski 60 min 0 s
3 18,00% 3 Złoto 60 min 0 s
4 24,00% 4 Fioletowy 60 min 0 s
5 30,00% 5 Fioletowy * 60 min 0 s
Katalizator wewnętrznej siły 1 Błogosławieństwo wewnętrznej siły Zmniejsza szansę wypalenia many (z Obsydianowych przedmiotów) 6,00% 1 Zielona 60 min 0 s Zapewnia dwie dodatkowe umiejętności: Iskra Boża i błogosławieństwo wewnętrznej siły Właściciel farmy smoków może użyć 6 takich katalizatorów w celu połączenia dwóch Indricków, dając im umiejętność "Błogosławieństwo wewnętrznej siły", która zmniejszy szansę na spalenie many z przedmiotów obsydianowych
2 12,00% 2 Niebieski 60 min 0 s
3 18,00% 3 Złoto 60 min 0 s
4 24,00% 4 Fioletowy 60 min 0 s
5 30,00% 5 Fioletowy * 60 min 0 s

Tabela ulepszania Indricków

Gen 5
Gen 4 2
Gen 3 2 4
Gen 2 2 4 8
Gen 1 2 4 8 16
I=Indrick K= Katalizator 2I 6K 4I 12K 8I 24K 16I 48K 32I 96K
Personal tools