Tabele expa

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Dla chowańców

W poniższej tabeli dla każdego poziomu przedstawiono:

  • Ilość doświadczenia, które jest wymagane aby osiągnąć dany poziom (kolumna "Ilość doświadczenia dla danego poziomu")
  • Sumaryczna wielkość doświadczenia, przedstawiająca sumę ilości doświadczenia jaką trzeba zdobyć aby osiągnąć dany poziom (kolumna "Suma doświadczenia (dla dorosłych)")
  • Ilość doświadczenia jaką otrzymamy, gdy użyjemy eliksiru Regeneracja dorosłego chowańca dla danego poziomu (kolumna "Ilość otrzymywanego doświadczenia po regeneracji dorosłego chowańca").

Dla postaci

W tabeli podano ilość doświadczenia jaki trzeba zdobyć na danym poziomie, aby awansować o jeden poziom wyżej.

Personal tools