Stworzenie postaci

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Tworzenie postaci

Wybór serwera

Aby stworzyć postać najpierw wybierz serwer na którym chcesz grać. W tym celu kliknij:
file:tworzenie1.png
a potem wybierz serwer:
file:tworzenie2.png
Na koniec kliknij:
file:tworzenie3.png

Wybór postaci

Tutaj decydujemy o wyglądzie postaci i jej płci:
image:tworzenie_postaci.jpg

Wybór imienia postaci

Grę zaczynamy jako Gośćxxxxxxx, po przejściu początkowej lokacji przechodzimy do wyboru imienia:
image:wybór imienia postaci.jpg

Możliwe problemy

  • Imię powinno być unikalne w obrębie jednego serwera

image:wybor_imienia.jpg

image:wybór_imienia_2.jpg

Personal tools