Obsydianowe przedmioty chowańca

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Przedmioty Obsydianowe są jednymi z najlepszych przedmiotów, które są dostępne dla chowańców, ale tylko dla dwugłowego i czarnego smoka. Przedmioty są dostępne dla chowańców od 60 poziomu wzwyż.


Przedmioty możemy nabyć w Mieście Fragorsk u Doradca Serpentariuma

File:113.jpg


Koszt jednego przedmiotu to:

 • 3 czarne kryształy
 • 1 ognisty kryształ
 • 400 Adamantium
 • 400 Mithril

Obecnie kupić można następujące rodzaje obsydianowych przedmiotów:

 • Obsydianowy Hełm
 • Obsydianową Obroże
 • Obsydianowe Nagolenice
 • Obsydianową Zbroje
 • Obsydianowy Miecz Ogonowy


Obsydianowe Pazury, można uzyskać po przez przekucie pomarańczowych pazurów Kamieniem Czarnej Furii, który można kupić u tego samego sprzedawcy co Obsydianowe Przedmioty dla chowańca. Skutkiem przekucia, będzie wzrost statystyk pazurów, ponadto poziom ulepszenia (np. +11), jak i statystyk pazurów nie ulega zmianie podczas przekłucia ich na Obsydianowe Pazury.


 1. Przy ataku z pewnym prawdopodobieństwem nakłada na wrogi cel efekt: obniżenie leczenia o 5000 na 7 sek (2 przedmioty + 10)
 2. Przy ataku chowańca, z pewnym prawdopodobieństwem na chowańca nakładany jest efekt: przy własnym ataku przywraca 2% za każdym atakiem na wrogi cel z maksymalnej wartość HP w okresie 10 sek. (2 przedmioty + 11)
 3. Przy ataku chowańca przyzywa on na 10 sek Kościstego smoka, który zadaje 50% obrażeń z maksymalnego poziomu obrażeń smoka (chowańca) ( 2 przedmioty + 12) Poziom przyzywanego smoka jest równy poziomowi chowańca (Ilość HP smoka jest równe ilości HP u chowańca).
Personal tools