Klient

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Klient FRAGORIA Instrukcja instalacji

Poniższa instrukcja instalacji opisuje jak zainstalować klienta gry Fragoria

W celu pobrania i instalacji programu należy kliknąć pobierz klienta gry Fragoria dostępny na http://pl.fragoria.com/#!client-download

image:fragorai_pl_sciaganie_klineta.jpg


Po kliknięciu w link nastąpi pobieranie pliku z Internetu. Status pobierania można obserwować na dolnym pasku statusu przeglądarki. Po zakończeniu pobierania należy kliknąć w przycisk z nazwą pliku Instalatora.

image:fragoria_pl_plik_instalatora.jpg

Po kliknięciu w przycisk z nazwą pliku Instalatora ukaże się okno Otwieranie pliku - ostrzeżenie o zabezpieczeniach zawierające informacje o pobranym pliku i pytanie czy ma on zostać uruchomiony W celu zainstalowania programu należy uruchomić pobrany plik Instalatora wybierając opcję Uruchom.

image:fragoria_pl_uruchom.jpg

Następnie pojawi się nam okno wyboru języka instalacji

image:fragorai_pl_okno_wyboru_jezyka.jpg

Po zezwoleniu na uruchomienie pliku Instalatora otworzy się okno Witamy w kreatorze instalacji programu. Następnie należy wykonywać kolejne kroki według poleceń kreatora instalacji.

image:fragoria_pl_kreator_instalacji.jpg

Po zakończeniu instalacji na Pulpicie powinna utworzyć się ikona klienta gry, a w menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy powinny zostać utworzony skrót. Jeżelii klient nie działa pojawia się komunikat (jak poniżej) to znaczy ze musimy zainstalować wtyczke Flasch używając przeglądarki Internet Explorer

image:fragorai_pl_okno_bledu.jpg

W celu zainstalowania w wtyczki Flasch należy ja pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/flashplayer/otherversions/ (instrukcja instalacji na stronie )

image:fragoria_pl_instalacja_flash.jpg

Teraz w pełni możemy cieszyć się grą

Problemy z Klientem

Krótka instrukcja czyszczenia cache w kliencie 2D

  1. Należy zamknąć klienta gry
  2. Otworzyć mój komputer
  3. Dysk C
  4. Folder program Files
  5. Folder Fragoria
  6. Potem szukamy folderów z nazwa ,,21” ,,geo” i ,,lng”
  7. Następnie kasujemy zawartość każdego z nich by został pusty
  8. Zamykamy okienko i możemy uruchomic klienta
  9. takowe czyszczenie raz w tygodniu znacznie poprawi komfort gry
Personal tools