Klejnoty (Inkrustacja)

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Klejnoty są kolejną metodą ulepszenia przedmiotów dostępną we Fragorii. Umieszczamy klejnoty w specjalnie wywierconych w przedmiotach komórkach, dzięki czemu dodajemy im dodatkowe właściwości.

Contents

Otwieranie komórek na klejnoty

Komórki tworzymy za pomocą wiertła, które można zakupić w Sklepie za 3000 szmaragdów (100% szansy sukcesu), lub zdobyć (pewna szansa sukcesu):

 • z bossów w żółtej/czerwonej jaskinii - z każdego bossa,
 • z bossów w zielonej jaskinii - z jednego bossa,
 • ze skrzynek z gier PvE

W przedmiocie można stworzyć określoną ilość komórek, zależnie od stopnia jego ulepszenia:

 • +7 - 1 komórka
 • +8 - 2 komórki
 • +9 - 3 komórki
 • +10 - 4 komórki
 • +11 - 5 komórek
 • +12 - 6 komórek

UWAGA: komórki można stwarzać jedynie w przedmiotach 60+.

Klejnoty - rodzaje

Klejnoty dla postaci

Klejnoty dla postaci można podzielić na dwa typy:

 • Typ 1: Klejnoty podwyższające statystyki postaci - jak sama nazwa wskazuje, podwyższają odpowiednie statystyki, występują dla wszystkich statystyk :


  • Zaczarowany Kamień Ducha
  • Zaczarowany Kamień Inteligencji
  • Zaczarowany kamień Hartu
  • Zaczarowany Kamień Siły
  • Zaczarowany Kamień Zręczności
  • Zaczarowany Kamień Mobilności


Kamienie statystyk 1 generacja 2 generacja 3 generacja 4 generacja 5 generacja 6 generacja 7 generacja
klejnoty inkrustacji (stare kamienie) 1 3 7 14 28 54 102
Zaczarowane kamienieni (nowe) 2 6 14 28 56 108 204


 • Typ 2: Klejnoty podwyższające konkretne statystyki defensywne/ofensywne:


Klejnoty ochrony 1 generacja 2 generacja 3 generacja 4 generacja 5 generacja 6 generacja 7 generacja
Klejnot Wody ( Odporność na magię ognia) +0.3% +0.6% +1.1% +1.7% +2.3% +3.0% +3.5%
Klejnot Ognia (Odporność na magię wody) +0.3% +0.6% +1.1% +1.7% +2.3% +3.0% +3.5%
Klejnot Życia (Zmniejsza szansę krytycznego ciosu) +0.18% +0.36% +0.66% +1.14% +1.60% +2.00% +2.50%
Klejnot Wiatru (Zwiększa szanśę uniknięcia obrażeń fizycznych) +0.18% +0.36% +0.66% +1.14% +1.30% +1.50% +1.67%
Klejnot Precyzji (Zwiększa szansę trafienia w przeciwnika) +0.18% +0.36% +0.66% +1.14% +1.30% +1.50% +1.67%
Klejnot Ochrony (Zwiększa obronę) +1 +1.5 +2 +3.5 +6 +12 +20
Klejnot Opanowania Broni (Zwiększa władanie bronia) +1 +1.5 +2 +3.5 +6 +12 +20
Klejnot adamantowej skóry (Zmniejsza obrażenia otrzymywane od smków) +0,12% +0,24% +0,53% +1% +1,3% +1,7% +2,1%

<b>UWAGA: Klejnoty tego typu można dodawać po jednym klejnocie na przedmiot (tzn. można mieć więcej różnych klejnotów, ale nie 2x ten sam rodzaj klejnotu typu 2)

Klejnoty do inkrustacji broni


Tylko po jednym kamieniu inkrustacji broni specjalnego efektu może być włożone w broń


Klejnoty do inkrustacji tarczy

W tarczy można otworzyć tylko 6 dziur

Klejnoty dla chowańców

Klejnoty dla chowańców podobnie jak te dla postaci dzielimy na 2 typy:

 • Typ 1: Klejnoty podwyższające statystyki chowańca - jak sama nazwa wskazuje, podwyższają odpowiednie statystyki hart, siłę, zręczność oraz mobilność(tylko zaczarowane):


Kamienie statystyk chowańców 1 generacja 2 generacja 3 generacja 4 generacja 5 generacja 6 generacja 7 generacja
klejnoty inkrustracji (stare)26142856108200
zaczarowane kamienie(nowe)4122856112216400
klejnoty inkrustracji Hart (stare)4122856112216400
zaczarowane kamienie Hart (nowe)82856112224432800


 • Typ 2: Klejnoty podwyższające konkretne statystyki defensywne/ofensywne:
Klejnoty ochrony 1 generacja 2 generacja 3 generacja 4 generacja 5 generacja 6 generacja 7 generacja
Klejnot Wody ( Odporność na magię ognia) +0.3% +0.6% +1.1% +1.7% +2.3% +3.0% +3.5%
Klejnot Ognia (Odporność na magię wody) +0.3% +0.6% +1.1% +1.7% +2.3% +3.0% +3.5%
Klejnot Życia (Zmniejsza szansę krytycznego ciosu) +0.18% +0.36% +0.66% +1.14% +1.60% +2.00% +2.50%
Klejnot Ochrony (Zwiększa szanśę uniknięcia obrażeń fizycznych) +0.3% +0.6% +1.1% +1.7% +2.3% +3.0% +3.5%
Klejnot adamantowej skóry (Zmniejsza obrażenia otrzymywane od smków) +0.3% +0.6% +1.1% +1.7% +2.3% +3.0% +3.5%

UWAGA: Klejnoty tego typu można dodawać po jednym klejnocie na przedmiot (tzn. można mieć więcej różnych klejnotów, ale nie 2x ten sam rodzaj klejnotu typu 2)

Klejnoty - generacje

Każdy klejnot posiada generacje, od 1 do 7, z czego część dostępna jest w Sklepie:

 • 1 generacja dostępna jest w dziale ulepszanie (300 szmaragdów 1szy typ, 700 szmaragdów 2gi typ)
 • 3 generacja dostępna jest w Sklepie Barona (2700 szmaragdów 1szy typ, 6300 szmaragdów 2gi typ)
 • 5 generacja dostępna jest w Sklepie Księcia (24300 szmaragdów 1szy typ, 56700 szmaragdów 2gi typ) oraz za kupny u Mistrza Fortuny
 • Klejnoty do inkrustacji broni i tarczy dostępne są w sklepie albo u Handlarza Czepika na ziemiach sojuszowych

Każdą kolejną generację możemy uzyskać w czarownej skrzynce z 3 klejnotów tego typu generacji niżej i klejnotu ulepszenia, a więc np. klejnot 7 generacji zręczności uzyskujemy z 729 klejnotów generacji 1, bądź 9 klejnotów generacji 5.


' 1 gen 2 gen 3 gen 4 gen 5 gen 6 gen 7 gen
1 gen 1 3 9 27 81 248 729
2 gen - 1 3 9 27 81 243
3 gen - - 1 3 9 27 81
4 gen - - - 1 3 9 27
5 gen - - - - 1 3 9
6 gen - - - - - 1 3
7 gen - - - - - - 1

Proces Inkrustacji

Sam proces Inkrustacji jest bardzo prosty, najpierw musimy otworzyć komórki w przedmiotach, aby to zrobić otwieramy torbę, klikamy na wiertło a następnie na przedmiot ( musi spełniać opisane wyżej wymagania). W zależności od rezultatu mogą pojawić się dwa komunikaty

 • jeśli użyliśmy zwykłego wiertła image:inkrustacja_zwyklewiertlo.jpg może się okazać że próba się nie powiodła Wiertło złamane, nowa komórka nie powstała., wtedy należy spróbować jeszcze raz
 • z pewnym prawdopodobieństwem przy zwykłym wiertle i ze 100% przy wiertle ze sklepu image:inkrustacja_sklepowe.jpgpojawi się komunikat Nowa komórka utworzona

Jak już mamy otwartą komórkę można przystąpić do inkrustacji

Wkładanie Klejnotów

Otwieramy kartę Ulepszenie Przedmiotu, zakładka Inkrustacja. Umieszczamy przedmiot który chcemy ulepszyć, a następnie klikamy na klejnot, potem przycisk Umieść .

image:inkrustacja_umieszczanie przedmiotu.jpg

Usuwanie Klejnotów

Aby wyjąć klejnot należy umieścić przedmiot w zakładce Inkrustacja, zaznaczyć klejnot który chcemy wydobyć i wcisnąć przycisk Usuń. Wyjęty klejnot można ponownie użyć. image:inkrustacja_wyjmowanie klejnotu.jpg

Ulepszanie Klejnotów

Otwieramy kartę Ulepsz przedmiot, zakładka Ulepszenie, następnie w torbie klikamy na klejnoty a potem przycisk ok.

image:inkrustacja_ulepszenie klejnotow.jpg

Personal tools