Gildie

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Zakładanie gildii

Gildie zakładamy u Starosty w mieście Fragorsk

file:gildia1.pngfile:gildia2.png
Klikamy menu i zaznaczamy stówrz Gildie. Wpisujemy wybraną przez nas nazwę gildii i zatwierdzamy OK.

Koszt założenia Gildii to 5000 sztuk złota. Do założenia gildii potrzebna jest 1 osoba. Maksymalna liczba członków to 500.

Zapraszanie do gildii

Żeby zaprosić nowego gracza do naszej gildi klikamy na niego na liscie gracze lewym klawiszem myszy i wyskoczy nam menu:
file:gildia3.png
zaznaczamy „Dodaj do gildii”, wtedy osobie zapraszającej pokazuje się zaproszenie:
file:gildia4.png
żeby je przyjąć wystarczy nacisnąć akceptuj.
file:gildia5.png
Po dołączeniu do Gildii uaktywni nam się nowy czat dostępny tylko dla członków danej wspólnoty:
file:gildia6.png
Zapraszać, usuwać i podonosić rangi w Gildii może tylko mistrz (lider).

Uprawnienia Mistrza gildii

Mistrz gildii ma do dyspozycji następujące opcje:

  • file:gildia8.png - zaproś do Gildii
  • file:gildia9.png - usuń z Gildii
  • file:gildia10.png - podnieś rangę lub obniż rangę
  • file:gildia11.png - lista rang ról która sami tworzymy
  • file:gildia12.png - rozwiąż Gildię
  • file:gildia13.png - opcja dostępna dla wszystkich "Opuść Gildię"

Stopnie ważności w Gildii rozdaje mistrz i to on decyduje kiedy i komu podnieść rangę.

Zadania Gildii

Gildia ma na celu wpierać swoich członków w grze pomagając robić zadania, dzieląc się zasobami , broniami itp.

Personal tools