Fragosia i Koszmar

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Fragosia

File:Fragosha-.gif

Fragosia jest potężnym chowańcem ze statystykami 8-8-10-8-8-8. Nie może ona być zjadana przez inne chowańce, ani sama nie może zjadać innych. Posiada ona 4 sloty na przedmioty oraz 2 sloty na specjalne umiejętności, które mogą być użyte wyłącznie przez nią. Co więcej, umiejętności te będą aktywne tylko wtedy, gdy Fragosia będzie naszym aktywnym chowańcem. Fragosia musi być karmiona, a gdy nie ma wystarczającego poziomu nasycenia usypia, jak pozostałe chowańce. Recepty na księgi umiejętności przeznaczone dla Fragosi można kupić u hodowców zwierząt. Książki te będą mieć różną jakość: zieloną, niebieską, złotą oraz fioletową.

Wyrachowany Krętacz

Zwiększa ilość zbieranych surowców w zależności od poziomu książki. Ilość surowców doliczana jest do stosu (w przypadku magika, leśnika oraz górnika stos to 10 szt , w przypadku garbarza 20) . Buff “włącza się” na określony czas przy zebraniu któregoś z surowców magika/leśnika/górnika, włączony buff działa również na surowce garbarza.

Wyrachowany krętacz bonus do surowców długość bufu odpoczynek
zielona książka 1 10 sekund 60 sekund
niebieska książka 2 13 sekund 60 sekund
złota książka 3 16 sekund 60 sekund
fioletowa książka 5 20 sekund 60 sekund

Przebiegły Geszefciarz

Przy tworzeniu przedmiotów za pomocą recept wymagany koszt surowców spada w zależności od jakości książki

Przebiegły Geszefciarz koszt surowców zmniejszony o odpoczynek
zielona książka 2% 5 minut
niebieska książka 3% 5 minut
złota książka 5% 5 minut
fioletowa książka 10% 5 minut

Szczęśliwy Oszust

Szansa na ulepszenie przedmiotów wzrasta o x% w zależności od koloru książki

Szczęśliwy Oszust bonus do ulepszenia odpoczynek
zielona książka 1% 30 sekund
niebieska książka 2% 30 sekund
złota książka 3% 30 sekund
fioletowa książka 5% 30 sekund

Obrotny Kapitalista

Raz na godzinę gracz otrzymuje do swojej torby 10 sztuk losowego surowca o jakości zależnej od poziomu umiejętności

Koszmar

File:Fragoria pl Koszmar.jpg


Koszmar to Fragosia pod wpływem klątwy, ma on zupełnie inne umiejętności, które można uzyskać ze specjalnych recept (do nabycia u NPC Hodowcy Zwierząt)

  • Umiejętności maja 4 poziomy jakości: zielony, niebieski, złoty i fioletowy.
    • "Pomarańczowe orzeźwienie" Stawia stylowe działo i polewa wrogów żrącym deszczem cytrusowym, ogłuszając ich i odbierając część zdrowia. Odpoczynek 60 sekund
    • "Ożywczy śluz", Przywraca część zdrowia wszystkim w drużynie.
    • "Szkodliwa para", Wyrządza szkodę wszystkim wrogom w promieniu 6 komórek za pomocą szkodliwej pary i zmniejsza ich zdrowie. Odpoczynek 30 sekund.
Personal tools