Efektywność

From FragoriaWiki

Jump to: navigation, search

Efektywność - podstawowy system naliczania nagród w grach.

Ogólne założenia

System efektywności uwzględnia podstawowe działania, które każdy gracz podejmuje w czasie gry: 1. Efektywność standardowa

  • Zadanie obrażeń przeciwnikowi
  • Udane leczenie
  • Udane użycie pozytywnego/negatywnego zaklęcia.
  • Wykorzystanie różnych materiałów eksploatacyjnych (np.: użycie butelki zdrowia)

2. Dodatkowa wydajność

  • Zabicie przeciwnika
  • Wykonywanie specjalnych działań, zależących od typu gry (przenoszenie flagi, przechwycenie flagi itp.)

Kombinacja tych czynności może być różna w różnych grach.

Uwagi:

  1. Udane działanie oznacza działanie, które zmienia stan celu, np. leczenie jest uważane za pomyślne jeżeli cel nie miał maksymalnego hp, tylko był „ranny”, czyli że jakaś ilość hp została przywrócona.
  2. Przy obliczaniu efektywności jest brana pod uwagę ocena rzeczy. Im większa ocena rzeczy tym większa efektywność.

Wpływ na nagrodę

Każde działanie gracza, które podlega ocenie przez system efektywności, jest przeliczane na system stopni, które po zakończeniu gry sumują się, na podstawie czego gracz zajmuje określone miejsce w rankingu. Na wielkość nagrody (ilość odznak) ma wpływ:

  1. Miejsce postaci w rankingu wydajności.
  2. Zwycięstwo lub porażka drużyny - zwycięska drużyna otrzymuje większą ilość odznak niż drużyna przegrana.
Personal tools